הודעות לתחרות

הנחיות לגבי עמדת הרישום:

עמדת הרישום תפתח בשעה 7:00

איסוף ערכות המתחרה יתבצע החל מ 90 דקות ועד 45 לפני הזינוק של כל מקצה. רוכבים במקצים מאוחרים מתבקשים לא להגיע לעמדת הרישום לפני כן.

התשלום במזומן, נא להביא סכום מדוייק.

קבלת ערכת מתחרה תעשה כנגד תשלום והפקדת כרטיס מתחרה באיגוד או תעודת זיהוי.

בעת קבלת המספר והצ’יפ יש להוציאם מהמעטפה ולוודא כי מספר המתחרה ומספר הצ’פ תואמים לרשימה התלויה על הלוח בצמוד לעמדת הרישום. במקרה של אי התאמה יש לפנות לעמדת השיפוט.

יש להצמיד את הצ’יפ לצידו הימני של המזלג הקדמי באמצעות אזיקון.

יש להצמיד את מספר המתחרה לכידון באמצעות שני אזיקונים.

 

IMG_0031IMG_0035

שיהיה לנו אירוע בטוח, מוצלח ומהנה.

צילום

* צילום האירוע, צלמים המעוניינים לבוא ולצלם את התחרות מוזמנים.  התמונות יהיו חופשיות לשימוש הרוכבים בגודל מוקטן, כפי שהן מועלות לאלבום באינטרנט, ללא סימן מים. הצלם רשאי להטביע את שמו בתחתית התמונה. קרדיט ינתן באתר מסטרס חיפה לפני ואחרי התחרות. הצלם רשאי לבקש תשלום עבור תמונות בגודל מלא.

ביטוח חד יומי

* ניתן לרכוש בסוכנות אורן ניסטל 04-6322224

 

 

Comments are closed