לוח זמנים חיפה הבינלאומית

פתיחת נקודת הרישום 8:00

סגירת המסלול לאימונים 9:00

מקצים ושעות זינוק:

מקצה שעת זינוק קטגוריות הקפות מגבלה לכניסה להקפה אחרונה שעת טקס חלוקת פרסים
לוחמי סוף שבוע 9:15 גברים ונשים 5+SL הקפה קצרה ראשון סיים כולם מסיימים 10:30
עילית 10:15 עילית גברים 19+

 

SL+ 6 הקפות חוק 100% 12:30
ג’וניורס 10:15 ג’וניורס בנים SL+ 4 הקפות חוק 100% 12:30
עילית 10:16 עילית נשים 19+ SL+ 5 הקפות חוק 100% 12:30
ג’וניורס 10:16 ג’וניורס בנות SL+ 3 הקפות חוק 100% 12:30
פרו 12:15 פרו SL+ 4 הקפות 65 דקות 14:15
קדטים 12:15 קדטים 15-16

 

SL+ 3 הקפות 45 דקות 14:15
ספורט 12:16 גברים SL+ 3 הקפות 50 דקות 14:15
נשים 12:16 נשים, קדטיות 15-16 SL+ 2 הקפות 30 דקות 14:15
ילדים\ נערים 14:00 ילדים\ נערים

 

SL+ 5 הקפות קצרות ראשון סיים כולם מסיימים 15:15
ילדות 15:00 ילדות, אפרוחיות הקפה מקוצרת +  3 הקפות ראשונה סיימה כולן מסיימות 16:00
אפרוחים 15:01 אפרוחים 11-12 הקפה מקוצרת +  3 הקפות ראשון סיים כולם מסיימים 16:00
קטקטים 15:02 קטקטים/יות 9-10 הקפה מקוצרת +  2 הקפות ראשון סיים כולם מסיימים 16:00

Comments are closed