מסלולי רכיבה משמשית למשגב והר עצמון

  • נקודת יציאה: חניון סינגל שימשית
  • נקודות למילוי מים: על המסלול עצמו אין נקודה למילוי מים. לכן, יש להצטייד בכמות מספיקה או להכין מראש בנקודות נגישות מהכביש. הנקודה הקרובה ביותר למסלול היא בקבר יהודה הנשיא שצמוד לסינגל ריש לקיש. נקודה זו נמצאת לקראת סוף המסלול. יש אפשרות לבקש למלא מים בחממות הנמצאות בסוף העליה למשגב.
  • תאור המסלולים:
  • מסלול קצר של כ 49 ק”מ וכ 700 מטר טיפוס מצטבר. המסלול בדרגת קושי בינונית. לא מתאים לרכיבה בתנאי בוץ.
  • מסלול קצר של כ 57 ק”מ וכ 884 מטר טיפוס מצטבר. המסלול בדרגת קושי בינונית. לא מתאים לרכיבה בתנאי בוץ.
  • מסלול בינוני של כ 66 ק”מ וכ 946 מטר טיפוס מצטבר.  המסלול בדרגת קושי גבוהה. לא מתאים לרכיבה בתנאי בוץ.
  •  מסלול ארוך של כ 86 ק”מ ו כ 1400 מטר טיפוס מצטבר. המסלול בדרגת קושי גבוהה ביותר. אינו מתאים לרכיבה בתנאי בוץ.
  •  מסלול ארוך של כ 83 ק”מ ו כ 1400 מטר טיפוס מצטבר. המסלול בדרגת קושי גבוהה ביותר. אינו מתאים לרכיבה בתנאי בוץ.

תאור מפורט של המסלולים וקבצי ניווט

סיפור דרך מסלולי רכיבה משמשית להר עצמון

מסלול 49 ק”מ

מסלול 57 ק”מ

מסלול 66 ק”מ

מסלול 83 ק”מ

מסלול 86 ק”מ

Comments are closed