מסלול רכיבה בבקעת בית נטופה

מסלולי רכיבה בבקעת בית נטופה המשלבים קטעים מסינגל ריש לקיש וסינגל טוראן.

נקודת יציאה: חניון סינגל שימשית.

נקודות למילוי מים: 

בכפר בעינה נגידת – אחרי כ 20 ק”מ במסלול הבינוני

בכפר רומאנה (בית קברות) – אחרי כ 40 ק”מ במסלול הבינוני

 

תאור המסלולים:

מסלול ארוך  כ 70 ק”מ 1300 מ’ טיפוס מצטבר. המסלול בדרגת קושי גבוהה. אינו מתאים בתנאי בוץ.

מסלול בינוני כ 58 ק”מ 900 מ’ טיפוס מצטבר. המסלול בדרגת קושי בינונית. אינו מתאים בתנאי בוץ.

מסלול קצר כ 46 ק”מ 700 מ’ טיפוס מצטבר. המסלול בדרגת קושי בינונית. אינו מתאים בתנאי בוץ.

תאור מפורט של המסלולים וקבצי ניווט

סיפור דרך בית נטופה

מסלול 46 ק”מ

מסלול 58 ק”מ

מסלול 73 ק”מ

Comments are closed