משתתפים הרצאה בתזונה

בהרצאה משתתפים סהכ 37

No פרטי משפחה הורים
1 נועם וינשטוק- אלגרישי 1
2 טל רזניק 1
3 יאיר גוטליב 1
4 דניאל פייגר
5 דותן הלל 1
6 איתי זרבל 2
7 יערה מאיר 1
8 גל כהן 1
9 דניאל יאלונצקי 1
10 אלעד ענבי 2
11 אורון ארגוב 2 ההורים
12 תמר לנגר 1 הורה
13 פלג צ'ונטונוב 2 ההורים
14 עודד קורנבלאו 1 הורה
15 תום כהן 2 ההורים
16 סער עידן 2 ההורים
17 יותם לרנר 1 הורה
18 יהונתן מאור 2 ההורים
19 נדב ורצברגר 2 ההורים
20 נגה כהן 2 ההורים

Comments are closed