נהלי רישום

פירוט הדרישות והנהלים הנדרשים לצורך הצטרפות לפעילות  עממית או תחרותית של קבוצת מסטרס חיפה.

הניסוח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

פירוט הדרישות והנהלים הנדרשים לצורך הצטרפות לפעילות  עממית או תחרותית של קבוצת מסטרס חיפה.

ההרשמה לקבוצה מתחדשת כל שנה עם הסדרת תשלום דמי השתתפות.

ההרשמה לקבוצה מחייבת חתימת הרוכב, או אחד מהוריו במקרה של קטין, על תקנון זה. החתימה הינה חד פעמית לכל תקופת פעילות הרוכב בקבוצה.

השתתפות בפעילות אינה מקנה זכויות חברות בעמותה.

מסטרס חיפה כאגודת ספורט מחוייבת לפעול לפי חוק הספורט במדינת ישראל.

כל רוכב מחוייב בבדיקת בריאות שנתית במכון מאושר לבדיקות ספורט. אנחנו מבצעים בדיקות מרוכזות לכל הרוכבים במהלך חודש נובמבר.

כל רוכב מחוייב בביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט. אנחנו מבטחים את הספורטאים בביטוח מתאים דרך הפועל באמצעות חברת הביטוח איילון.

יש לרכב עם חולצת קבוצה במסגרת האימונים. את החולצה כמו גם פריטי ביגוד אחרים ניתן לרכוש בכל עת.

בעת ההרשמה יש למסור\ לעדכן את הפרטים האישיים הבאים של הרוכב:

שם פרטי שם משפחה
תאריך לידה מס. ת.ז.
טלפון מייל
כתובת מגורים

 

 

רוכבים תחרותיים יירשמו באמצעות הקבוצה לאיגוד האופניים.

ההשתתפות בפעילות הקבוצה כרוכה בתשלום בהתאם לסוג הפעילות. התשלום מתבצע מראש לכל שנת פעילות בהמחאות  דחויות או בתשלומים בכרטיס אשראי. פרטים מלאים על גובה התשלום ופריסתו נמסרים בעת הההרשמה ולפני תחילת שנת פעילות.

הפסקת פעילות:

 1. הפסקה מוחלטת: במקרה של הפסקת פעילות יש להודיע על כך במייל לקובי פורת [email protected]   וכל תשלום עתידי יוחזר. אין החזר על תקופות קודמות להודעת הביטול. אין החזר על חלקי חודש. אין החזר על תשלומי ביטוח או רישום לאיגוד האופניים.
 2. מעבר לקבוצה אחרת:
  1. רוכב המעוניין להפסיק את פעילותו בקבוצה ולעבור לקבוצה אחרת יעשה זאת במועדים המפורסמים בתקנון איגוד האופניים.
  2. יש להודיע על הרצון לעבור קבוצה בכתב למנהל הקבוצה.
  3. שחרור רוכב עד גיל 21 מותנה בתשלום עבור שנת פעילות נוספת ועוד שווי הקצבת הטוטו לרוכב לשנה בהתאם לסכומים הידועים במועד העזיבה. לידיעה, שווי ההקצבה לרוכב לשנת 2016 היה כ 1200 ש”ח.
  4. נוהל זה מהווה אישור לקיום חוב כספי כלפי המועדון במקרה של רצון למעבר קבוצה.
  5. שחרור רוכב מעל גיל 21 יהיה ללא כל מגבלה.

 

 

 

Comments are closed