רשומים למחנה פסח 2024

פרטימשפחה
מארקמינקוביץ
כרםעידן
ינוןעידן
מאיהחוסטמן
תמרלנגר
יאירגוטליב
עודדקורנבלאו
פלגצ’ונטונוב
מתןעמר
מתןעמר
ליעדעמר
מתןלויתן
איתמרכהן
אביתרכהן
גלכהן
אופירשוסטר
הללפינסקי
דניאליאלונצקי
אלוןלאוטרבך
אדםגולדבאום
שלורזניק
טלרזניק
יובלשטרר
גיאזנדברג
יותםלרנר
ירדןהלל
דותןהלל
נדבורצברגר
רוןאדלמן
עמיתכהן
נגהכהן
מתןקנט
יהונתןמאור

Comments are closed