אופני מסלול

תחרויות סבולת בדבוקה

מספר המשתתפים למרוץ מוגבל, בדרך כלל 24. במידה ונרשמו למרוץ מעבר לכך ייערכו מירוצי מוקדמות.

מרחקי התחרויות תלויים בגיל המשתתפים ובסוג התחרות.

תחרויות סבולת בדבוקה

מספר המשתתפים למרוץ מוגבל, בדרך כלל 24. במידה ונרשמו למרוץ מעבר לכך ייערכו מירוצי מוקדמות.

מרחקי התחרויות תלויים בגיל המשתתפים ובסוג התחרות.

Scratch

זהו מרוץ סבולת הכי פשוט שיש. כולם מזנקים יחד והראשון שמשלים את המרחק הכולל מנצח.

במידה ורוכב או מספר רוכבים השיגו את הדבוקה בהקפה או יותר התחרות תסתיים כאשר רוכבים אלו ישלימו את המרחק.

הרוכבים יסתדרו לאורך המסלול לפני הזינוק. חצי מהם לאורך גדר ההפרדה מהיציע והחצי השני במסלול הספרינט. הקפה ראשונה הינה הקפה ניטרלית

לפני ההקפה האחרונה יישמע צלצול פעמון.

במקרה ויש נפילה השופט רשאי לפסול את הרוכבים המעורבים.

רוכבים הסובלים מתקלות מוכרות במהלך המרוץ יוכנסו לאזור ניטרלי למספר הקפות (בערך 1300 מ’) ויחזרו למקומם במרוץ לפני התקלה.

בק”מ האחרון לא יוחזרו רוכבים למסלול.

רוכב שלא סיים לא יקבל מיקום.

המקרה של נפילה “המונית” השופט יכול להחליט על עצירת המרוץ והתחלתו מחדש לכל המרחק או לחלק שנשאר. כנ”ל במקרה של בעיות מזג אויר.

מרוץ אלימינציה

מרוץ אישי עם מאוצי ביניים שבסיום כל מאוץ הרוכב האחרון יוצא מהתחרות.

סידור הרוכבים בזינוק בדומה למרוץ Scratch.

הזינוק יהיה לאחר הקפה ניטרלית במהירות נוחה.

ספרינט יהיה כל הקפה שנייה.

מיקום הרוכב האחרון בספרינט נקבע לפי הגלגל האחורי.

כל רוכב שנעקף בהקפה יורד מהמסלול לאחר הספרינט.

הודעה על רוכב שיוצא מהמרוץ צריכה להתבצע לפני חציית קו “הרדיפה” בחלקו האחורי של המסלול. במידה ולא היתה החלטה אף רוכב לא יפסיק עד הספרינט הבא.

המיקום הסופי יהיה בסדר הפוך להפסקת המרוץ.

המנצח ייקבע בספרינט בין שני האחרונים לפי הגלגל הקדמי.

במקרה של תקלה רוכב יזכה לזמן ניטרלי שווה של 5 הקפות. בזמן הניטרלי יונף דגל צהוב והרוכבים ירכבו בדבוקה. המרוץ יתחדש עם הסרת הדגל הצהוב והשמעת יריית זינוק, רוכב שלא יצליח להצטרף למרוץ יוצא ממנו. פעמון הספרינטים ישמע לאחר הקפה. לא תהיה הפסקת מרוץ במקרה ונשארו על המסלול ארבעה רוכבים או פחות אלא אם כולם סובלים מתקלה.

מרוץ טמפו

זהו מקצה שבדרך כלל לא עומד בפני עצמו כתחרות אלא רק חלק מקרב רב (אומניום)

סידור הרוכבים בזינוק בדומה למרוץ Scratch.

הזינוק יהיה לאחר הקפה ניטרלית במהירות נוחה.

בארבע הקפות ראשונות אין ניקוד אבל הן אינן נטרליות ויכולות לשמש כחלק טקטי במרוץ.

לאחר 4 הקפות יהיה ספרינט בכל הקפה. הרוכב הראשון יקבל נקודה.

רוכב או רוכבים שהשיגו את הדבוקה בהקפה יקבלו 20 נקודות בנוסף לנקודות שהם צברו במהלך ההקפות בהן “ברחו” לדבוקה.

במקרה של שיוויון בנקודות סדר ההגעה לקו הסיום תקבע את הדירוג.

במקרה של תקלה השופט רשאי לנטרל את המרוץ על ידי הקפת דגל צהוב.

במקרה של נפילה המונית השופט רשאי להחליט על עצירת המרוץ וזינוק מחדש להמשך התחרות.

מרוץ נקודות

זהו מירוץ סבולת בו המנצח נקבע על סמך מספר הנקודות שצבר במהלך המרוץ ולא על פי המיקום בו חצה את קו הסיום (למעט שיוויון בנקודות)

סידור הרוכבים בזינוק בדומה למרוץ Scratch.

הזינוק יהיה לאחר הקפה ניטרלית במהירות נוחה.

אופן צבירת הנקודות:

כל הקפה עשירית יהיה ספרינט שבסיומו יוענקו: 5 נקודות לראשון 3 נקודות לשני 2 לשלישי ונקודה לרביעי.

בספרינט הסיום הניקוד כפול.

לפני כל הקפת ספרינט יושמע צלצול פעמון.

רוכב או רוכבים שהשיגו את הדבוקה בהקפה יקבלו 20 נקודות

לרוכב או רוכבים שנעקפו על ידי הדבוקה בהקפה יופחתו 20 נקודות.

מרוץ מדיסון (מקצוע אולימפי)

זהו מירוץ נקודות בזוגות. כאשר בכל רגע נתון יש רוכב פעיל ורוכב בהמתנה.

לדעתי זה המרוץ המלהיב ביותר וגם זה שהכי קשה לעקוב אחריו כקהל.

התקדמות המרוץ הינה לפי הרוכב הפעיל.

ההחלפה בין הרוכבים עלי ידי תפיסת ידיים.

Omnium (מקצוע אולימפי)

זהו אירוע חד יומי בעל ארבעה מקצועות:

  1. סקרץ’
  2. טמפו
  3. אלימינציה
  4. מרוץ נקודות

מכיוון ומספר המשתתפים מוגבל על ידי אורך המסלול, במקרה ומספר המשתתפים יהיה גבוה ממגבלות המסלול יתקיימו מקצי מוקדמות לבחירת המשתתפים.

רוכב שלא יתייצב לאירוע, לא יוכל להמשיך את התחרות אחר כך.

המארגן יפרסם תוצאות של כל אירוע וכן ניקוד מצטבר.

בשלושת המקצועות הראשונים המנצח יקבל 40 נקודות השני 38 וכך הלאה.

הניקוד שנצבר בשלושת המקצועות הראשונים ביחד עם הנקודות שנצברו במרוץ הנקודות יקבעו את הדירוג הסופי.

Comments are closed